Hello My Teacher

Gong Hyo-jin as Na Bo-ri
Gong Yoo as Park Tae-in
Kim Da-hyun as Ji Hyun-woo